– Allt från barn- och ungdomsidrott till idrott på elitnivå

Miljonsatsning mot barnfetma

Det råder träningshysteri bland vuxna människor, men vad man kan se så ökar fetma bland barn och allt fler blir överviktiga. Vad man nu gör är att i Stockholm göra en miljardsatsning mot detta redan på mödravårdscentralen.

Landstinget kommer under 2015 att satsa cirka 25 miljoner kronor på att utveckla insatser och stöd mot övervikt och fetma. Programmets fokus ligger på metodutveckling, förebyggande insatser för barn och stöd till livsstilsförändringar (läs mer)

Detta är en mycket stor satsning där över 400 familjer valt att gå med i detta för att lära sig om mer hälsosamma vanor redan från start för att ge sina barn de rätta förutsättningarna. Vad man sett är att det är mycket viktigt att redan i tidiga år börja leva efter hälsosamma vanor för att de ska hålla i sig längre upp. Det är även otroligt viktigt att hela familjer äter hälsosamt och motionerar reglerbundet för att man ska få in det naturligt i livet. Oavsett vilken aktivitet man väljer är det bra att börja med något, och handlar man produkterna online kan man göra riktigt bra fynd. Kanske ska man passa på att involvera hela familjen i samma aktivitet? Det gör att man kommer stärka banden än mer och få en mer kärleksfull familj.

Hur framtiden kommer se ut när det kommer till barnfetma får man hoppas på att den minskar samt att man ser bra resultat av att fånga upp högriskfamiljer redan på mödravårdscentralen.

359914-supporting-hands

Scroll to top