Ungdomsidrott

Idag finns det många aktiva barn och ungdomar inom idrotten. Ungefär fyra av fem barn i åldern 3-18 år utövar regelbundet någon form av motion. De flesta som idrottar gör det för att de tycker att det är roligt och för att de gillar att tävla.

Det finns en rad med populära idrottsgrenar som många barn- och ungdomar tränar och tävlar i. De populäraste grenarna idag bland barn och ungdomar är fotboll, ridsport, innebandy, golf och ishockey.

Det är viktigt att barn- och unga är aktiva och motionerar, gärna i olika föreningar i sällskap med andra barn. Det finns många positiva aspekter med det. Barnen får bland annat lära sig att ta hänsyn till sina kamrater, lyssna på ledaren och får chansen att vistas i en social och trygg miljö.

Två barn spelar golf

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har en mängd olika uppgifter. De arbetar bland annat med att förbättra barn- och ungas idrottsvanor genom att jobba för att skolorna ska ha så mycket idrott som möjligt på sina scheman. De jobbar även med att upplysa om och utveckla idrotten så att fler unga blir inspirerade och motiverande till att idrotta.

Under 2011-2014 samarbetar idrottsförbundet med Rädda Barnen tillsammans kring ett projekt som heter föräldratelefonen. Det är en funktion som ska fungera som ett bollplank för idrottsföräldrar. Föräldratelefonen är inget nytt koncept utan har funnits förut, dock inte direkt riktad mot idrotten.

Idrottslyftet

I juli 2007 startades idrottslyftet, en satsning som regeringen gjort för att utöka och förbättra svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten för projektet tilldelat 500 miljoner kronor per år och projektet förväntas pågå till den 31 december 2012.

Målet med idrottslyftet är att rekrytera nya medlemmar och behålla de nuvarande. Syftet är även att satsa och nå ut till olika grupper i samhället. All verksamhet ska dessutom utformas på ett sådant sätt att villkoren blir lika för flickor och pojkar.